1. Bendrosios nuostatos
Ši pirkimo – pardavimo sutartis nustato UAB „U4B“ (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas) bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.uniform4baltic.com.

2. Duomenų apsauga
2.1. Klientui užsakant prekes registracija nėra būtina, tačiau vykdant užsakymą būtina užpildyti prekių užsakymo formą, kurioje pateikiami visi pristatymui reikalingi asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, pristatymo būdas ir kiti prekės pristatymui būtini duomenys.
2.2. Klientas, norėdamas komentuoti ar (ir) vertinti Parduotuvėje siūlomas prekes, sudaryti „Norų krepšelį“ privalo užsiregistruoti ir prisijungti prie Parduotuvės, įvedant savo elektroninį paštą ir slaptažodį. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Kliento asmeninius duomenis: vardą, elektroninį paštą, slaptažodį. Klientas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar ištrinti.
2.3. Klientas patvirtina, kad suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Pardavėjui lankydamasis Parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
2.4. Pardavėjas įsipareigoja informacijos apie Klientą neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius su Kliento užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias, paslaugas. Tretiesiems asmenims Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
2.5. Užsiregistruodamas arba vykdydamas užsakymą Klientas patvirtina, jog yra pilnametis ir turi teisę pirkti Parduotuvėje.
2.6. Užsiregistravęs Klientas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Taip pat baigęs darbą Klientas turi atsijungti nuo Parduotuvės sistemos, tam kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Kliento duomenų, ypač tais atvejais, kai Klientas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. universitete, interneto kavinėse ir pan.). Pardavėjas neprisiima bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Pirkėjas, išsirinkęs jam siūlomas prekes, suformuoja užsakymų krepšelį.
3.2 Suformavęs prekių krepšelį Pirkėjas suveda būtinus duomenis užsakymo vykdymui (vardas, pavardė, telefonas, pristatymo adresas ir pan.).
3.3 Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento kai pirkėjas paspaudžia mygtuką “Patvirtinti užsakymą”.
3.4 Po užsakymo išsiuntimo Pirkėjas gauna patvirtinimą apie sutarties sudarymą.

4. Prekės ir jų kainos
4.1. Kiekvienos prekės charakteristikos aprašomos prie atitinkamos prekės.
4.2. Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.
4.3. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą.
4.4 Parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. Jos spalva, forma ar kiti parametrai gali skirtis dėl naudojamo monitoriaus ypatybių ir (ar) nustatymų.
4.5. Konkrečių prekių kainos pateiktos eurais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. Parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.
4.6. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).
4.7. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Užsisakius prekių mažiau nei 50 €, pristatymo kaina 3 €.

5. Apmokėjimas ir pristatymas
5.1 Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti per penkias darbo dienas, Pardavėjo pasiūlyta apmokėjimo forma. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą kainos nesumoka, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.
5.2 Pardavėjas įsipareigoja pagal pirkimo – pardavimo sutartį pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Lietuvoje nurodytu adresu per 5 darbo dienas nuo prekių apmokėjimo dienos.

6. Pirkėjo teisės ir pareigos

6.1 Pirkėjas turi teisę pirkti parduotuvės nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
6.2 Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą per taisyklėse nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.
6.3 Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.
6.4 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su www.uniform4baltic.com internetine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu ar telefonu.

7. Pardavėjo teisės ir pareigos
7.1 Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti taisykles. Taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu.
7.2 Pardavėjas, jei to reikia, turi teisę gauti pirkėją identifikuojančią bei jo teisę sudaryti sutartį patvirtinančią informaciją.

8. Prekių grąžinimas
8.1 Pardavėjas prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.366 str. „Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.“.
8.2 Remiantis 1. punkte nurodytais dokumentais Pirkėjas per 30 kalendorinių dienų po prekių perdavimo dienos turi teisę grąžinti internetinėje parduotuvėje www.uniform4baltic.com įsigytą kokybišką prekę (-es) bei atgauti už ją (-as) sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę (-es) kitokio dydžio, spalvos ar modelio.
8.2.1. Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:
8.2.1.1. prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;
8.2.1.2. prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos;
8.2.1.3. prekė turi likti su visomis prikabintomis etiketėmis.
8.2.2. Kartu su grąžinama preke turi būti pateiktas pirkimą parduotuvėje www.uniform4baltic.com įrodantis dokumentas (PVM sąskaita faktūra).
8.2.3. Pardavėjas gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 7 dienas įsipareigoja informuoti klientą, ar prekė atitiko keitimo/grąžinimo kriterijus. Jei keičiama/grąžinama prekė atitinka šiuos kriterijus, pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus.
8.2.4. Tais atvejais, kai prekės yra keičiamos, pardavėjas įsipareigoja keičiamą prekę pakeisti į bet kurią kitą (-as) prekę (-es), kurios (-ių) vertė neviršija keičiamos prekės. Jei keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą banko sąskaitą.
8.2.5. Keičiamų ar grąžinamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
8.3 Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Pardavėjas su Pirkėju neaptarė jos trūkumų, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš Pardavėjo reikalauti:
8.3.1. Pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
8.3.2. Per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
8.3.3. Vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
8.4 Jei Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Pirkėjas šią prekę kartu su pirkimą el. parduotuvėje www.uniform4baltic.com įrodančiu dokumentu (PVM sąskaita faktūra) turi pristatyti adresu Beržų g. 38, Panevėžys.
8.5 Pardavėjas visoms prekėms nesuteikia garantijos.

9. Baigiamosios nuostatos
Visi nesutarimai kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.